ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ ІНТЕРАКТИВНОГО ПІДХОДУ У НАВЧАННІ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО СПІЛКУВАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ МАЙБУТНІХ ПРАВНИКІВ

  • Н.Є. Огородник
Ключові слова: інтерактивне навчання, активні методики, пасивні методики, проблемне завдання

Анотація

Статтю присвячено проблемі реалізації інтерактивного навчання під час формування англомовних мовленнєвих навичок і вмінь у курсантів і студентів юридичних закладів освіти

Посилання

1. Методика интенсивного обучения иностранным языкам / Под ред. В.А. Бухбиндера, Г.А. Китайгродкой. – К.: Выща школа, 1988. – 83 c.
2. Морська Л.І. Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов для спеціальних цілей // Іноземні мови, 2002. – № 2. – С. 23-24.
3. Кларин М.В. Интерактивное обучение – инструмент освоения нового опыта // Педагогика. – 2000. – № 7. – С. 12-18.
4. Бех П.О., Биркун Л.В. Концепція викладання іноземних мов в Україні // Іноземні мови. – 1996. – № 2. – С. 3-8.
5. Олійник Т.І. Рольова гра у навчанні англійської мови. – К.: Освіта, 1992. – 127 с.
6. Littlewood W.Communicative Language Teaching. – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1991. – 296 p.
Опубліковано
2010-10-25
Сторінки
347-351
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ