КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У 70-80-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ

  • О.Д Літіченко
Ключові слова: історія педагогіки, трудове виховання, діти дошкільного віку, комплексний підхід

Анотація

У статті розглянуто внесок вітчизняних науковців у розроблення системи роботи з трудового вихо- вання дітей дошкільного віку на основі комплексного підходу. З’ясовано, що він полягав у єдності виховання з боку суспільства, дошкільного закладу та сім’ї. Мета підходу полягала створенні єди- ної системи виховання та навчання, що зберігала наступність між усіма ланками освіти (дошкільний заклад, школа, вища школа). Реалізація нових освітніх завдань вимагала підготовки педагогічних пра- цівників. Розроблена система роботи в освітніх закладах мала здійснюватися в єдності з родиною та громадськістю, створюючи для дітей сприятливе розвивальне середовище. Тому співпраці з батьками надавали особливого значення, педагоги проводили бесіди, консультації, спрямовані на просвіту бать- ків із питань трудового виховання. Особливу роль у поширенні педагогічних знаньвідігравала преса.

Посилання

1. Артемова Л. Наука – практиці / Артемова Л. // Дошкільне виховання. – 1981 – № 1 – С. 2–3.
2. Васильєв В. «Я хочу подметать!»/ В. Васильєв // Семья и школа № 2 1985 –С. 26–27.
3. Ладивір С. Навчання цікаве і радісне. Забезпечення ефективності освітньо-виховного процесу в дошкільному закладі/ С. Ладивір //Дошкільне виховання. – 1981.– № 9. – С. 4–6.
4. Літіченко О.Д. Створення програми трудового виховання дітей дошкільного віку в 50–60-х роках ХХ століття / Олена Дмитрівна Літіченко // Збірник наукових праць Педагогічні науки.– Херсон. – 2016. – С. 26–29.
5. Павленчик В. Сам? Разом! Комплексний підхід до формування позитивних взаємин у спільній праці / Павленчик В. //Дошкільне виховання. – 1981. –
№ 6.– С. 6–7.
6. Войтко В.И. Психологические вопросы трудового воспитания / под ред. В.И. Войтко, В.А. Моляко – К. : Радянська школа, 1979. – С. 120.
7. Ростити працелюбів. Рекомендації Всесоюзної наради дошкільних працівників по трудовому вихованню дітей дошкільного віку // Дошкільне виховання. – 1983 – № 10 – С. 14–15.
8. Спр. 8937. Довідки про підсумки перевірки стану навчально-виховної роботи в дошкільних дитячих будинках УРСР 1977 – 77 арк.
9. Спр. 9027. Довідки про перевірку роботи дошкільних закладів та про виконання рішень з питань роботи з педагогічними кадрами дошкільних установ 15 березня 1979 – 15 березня 1979 – 73 арк.
10. Хоменко І.С. Педагогічна рада республіки / І.С. Хоменко // Дошкільне виховання. – 1977. – № 3.– С. 4–8.
Опубліковано
2017-06-26
Сторінки
28-31
Розділ
СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ