НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ МОВІ ЧЕРЕЗ МЕДІА ПЕДАГОГІКУ

  • Л.Ю. Лічман
Ключові слова: медіа-педагогіка, іншомовна компетентність, лінгводидактика, студентоцентричність, інформаційний простір

Анотація

У статті досліджується проблема впливу медіа на розвиток лінгводидактики. Відзначається, що медіа-педагогіка є одним з найбільш перспективних напрямів у вдосконаленні процесу формування іншомовної компетентності. Вказується на потенціал проведення міждисциплінарних розробок. Визначаються принципи підготовки методологічної бази використання медіа в мовному навчанні.

Посилання

1. Концепція впровадження медіа освіти в Україні [Electronic resource]. – Available at:
http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/mediaosvita/kontseptsiya_vprovadzhennya_mediaosviti_v_ukraini/.
2. Онкович Г.В. Медіаосвіта (Загальний курс): [програма навчального курсу для студентів вищих навчальних закладів] / Г.В. Онкович. – К. : ІВО НАПН України, 2010. – 24 с. [Electronic resource]. – Available at:
edu.of.ru/attach/17/82979.doc.
3. UNESCO and IITE Activities in Media and Information Literacy [Electronic resource]. – Available at:
http://iite.unesco.org/oer_and_digital_pedagogy/digital_pedagogy/media_literacy/activities/.
4. Wiener N. Machines Smarter than Men? Interview with Dr. Norbert Wiener. Noted Scientist // U. S. News
& World Report, 1964 / Feb. 24. P. 84 – 86. [Electronic resource]. – Available at: http://21stcenturywiener.org/wp-content/uploads/2013/11/Machines-Smarter-ThanMan-Interview-with-Norbert-Wiener.pdf
Опубліковано
2017-04-24
Сторінки
105-109
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ