ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ВПЛИВ НА ПІДЛІТКА З ДЕВІАНТНОЮ ПОВЕДІНКОЮ

  • Т.А. Храпко
Ключові слова: психолого-педагогічний вплив, девіантна поведінка, психопрофілактична робота

Анотація

У статті розглянуто психолого-педагогічний вплив на особистість з девіантною поведінкою. Розкрито форми психопрофілактичної роботи з підлітками, схильними до девіантної поведінки. Показано активні методи соціального научіння у формі групових тренінгів. Виділено принципи психопрофілактичної роботи

Посилання

1. Большаков А.Г. Нарушения поведения у детей и подростков. – М.: Просвещение, 1991. – 356 с.
2. Гилинский Я. и др. Девиантность подростков: Теория, методология, эмпирическая реальность. – СПб., 2001. – 210с.
3. Захаров А. И. Как предупредить отклонения в поведении ребенка. – М.: Просвещение, 1990. – 432 с.
4. Клейбсрг Ю.А. Психология девиантного поведения. – М.: Просвещение, 2001. – 245с.
5. Ковалев В.В. Социальный аспект проблемы девиантного поведения у детей и подростков. – М.: Просвещение, 1989. – 323 с.
6. Рыжова Н.А. Поведенческие расстройства у детей: Диагностика, коррекция, психопрофилактика. – М.: Просвещение, 1998. – 234с.
Опубліковано
2010-10-25
Сторінки
193-197
Розділ
РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ