ПЕРСПЕКТИВИ ДИСТАНЦІЙНОГО І ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

  • О.Д. Стадник
  • О.В. Яременко
  • Я.Р. Балабан
  • І.О. Мороз
Ключові слова: дистанційна освіта, smart-технології, стейкхолдери дистанційного навчання, безперервна освіта

Анотація

У статті розглянуто глобальні тенденції розвитку світової системи освіти, проаналізовано основні віхи впровадження дистанційної та змішаної освіти, виявлено ключові стейкхолдери дистанційного навчання та їхні цілі, а також акцентовано увагу на необхідності розвитку нових дидактичних засобів,
зокрема smart-технологій і smart-посібників для ефективної системи дистанційного навчання. Указану роботу пропонується розпочинати з розроблення концепції smart-посібника та проектування відповідних навчальних блоків

Посилання

1. В международном рейтинге систем высшего образования Украина заняла 45-е место [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://censor.net.ua/n389699.
2. Основные тенденции развития мировой образо- вательной системы / Л.Л. Товажнянский, О.Г. Рома- новский, В.В. Бондаренко и др. // Основы педагогики высшей школы. – 2005 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://buklib.net/books/36657/.
3. Краткая история развития дистанционного обра- зования [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://dtraining.web-3.ru/introduction/history/.
4. Батаев А.В. Анализ мирового рынка дистанцион- ного образования / А.В. Батаев // Молодой ученый. – 2015. – № 20. – С. 205–208.
5. Hurst F. The Death of Distance Learning? / F. Hurst // Educause Quarterly. – 2001. – Vol. 24. – № 3. – Р. 58–60.
6. Matthews D. The Origins of Distance Education / D. Matthews // T.H.E. Journal. – 1999. – Vol. 27. – № 2. – Р. 56–66.
7. National Education Association. A Survey of Tradi- tional and Distance Learning Higher Education Members // ERIC Clearinghouse. – 2000. – 55 p. [Electronic resource]. – Access mode : https://eric.ed.gov/?id=ED445571.
8. Walker R. Building a community-informed framework for assuring quality in distance learning programmes /
R. Walker, W. Britcliffe // ALT-C 2013: Building new cultures of learning (10–12th September 2013, UK, Укра- їна). – University of Nottingham, 2013.
Опубліковано
2017-04-24
Сторінки
121-126
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ