ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ УМІНЬ УЧНІВ

  • Ю.Ю. Федоренко
Ключові слова: творчі завдання, пізнавальні уміння, освітній процес, пізнання, формування умінь учнів

Анотація

У статті порушено проблему пошуку навчальних засобів для формування пізнавальних умінь учнів основної школи на уроках фізичної географії. Здійснено спробу довести, що завдяки виконанню школярами 6–8 класів спеціально розроблених творчих завдань можливо сформувати уміння працювати в будь-яких нестандартних умовах та швидко перелаштовуватись від одного виду діяльності на інший, бути незамінним інтелектуально розвиненим та висококваліфікованим фахівцем своєї справи. Розроблено та запропоновано систему творчих завдання для учнів основної школи.

Посилання

1. Воробйова Р. Розвиток творчої особистості учня на уроках географії / Р. Воробйова. – Київ : Педагогічна преса, 2004. – № 2. – 53 с.
2. Глебова М.В. Методы психологической активизации продуктивной умственной деятельности учащихся / М. В. Глебова // Молодой ученый. – 2011. – № 12. – Т. 2. – 110 с.
3. Державна національна програма «Освіта» Україна ХХІ ст.. – К. : Райдуга, 1994. – 272 с.
4. Мілерян Є.А. Психологія формування загальнотрудових політехнічних умінь / Є.А. Мілерян. – М. : Наука, 1973. – 236 с.
5. Покась Л. Групова діяльність учнів на нестандартних уроках з фізичної географії / Л. Покась. – 2005. – 53 с.
6. Топузов О.М. Проблемне навчання географії в школі: теорія та практика / О.М. Топузов – К. : Фенікс, 2007. – 303 с.
7. Шарко В.Д. Сучасний урок: технологічний аспект. Посібник для вчителів і студентів / В.Д. Шарко. – К. : [б.в.], 2006. – 220 с.
8. Шматова Т.И. Активизация учения школьников / Т.И. Шматова. – М. : Педагогика, 1982. – 246 с.
Опубліковано
2016-10-31
Сторінки
50-54
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ