РОЗВИТОК ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ УЧНІВ ЗАСОБАМИ ІЛЮСТРАЦІЙ ШКІЛЬНОГО ПІДРУЧНИКА ІСТОРІЇ (НА ПРИКЛАДІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПІДРУЧНИКА ІСТОРІЇ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ)

  • П. В. Мороз

Анотація

У статті на основі аналізу досвіду створення експериментального підручника історії стародавнього світу сформульовані основні педагогічні вимоги, які слід ураховувати при виборі ілюстрацій навчальної книги. Визначені функції ілюстративного матеріалу підручника, методика його використання в системі дослідницького навчання історії.

Посилання

1. Андреевская Н.В. Очерки методики истории V – VІІ классы. – Л.: Учпедгиз, 1958. – 287 с.
2. Бейлинсон В.Г. Арсенал образования: характеристика, подготовка, конструирование учебных изданий. – М.: Книга, 1986. – 286 с.
3. Богоявленский Д.Н., Менчинская Н.А. Психология усвоения знаний в школе. – М.: Изд–во АПН РСФСР, 1959. – 347 с.
4. Донской Г.М. Как создавался учебник средних веков // Проблемы школьного учебника. – М.: Просвещение, 1980. – Вып. 8. – С. 119 – 144.
5. Желіба О.В. Концепція використання умовно-графічної наочності на сторінках підручника всесвітньої історії для 10-11-го класів//Проблеми сучасного підручника: Зб.наук. праць/ Редкол. – К.:Педагогічна думка, 2003. – Вип. 3. – С. 212-215.
6. Зуев Д.Д. Школьный учебник. – М.: Педагогика, 1983. – 240 с.
7. Кодлюк Я. Підручник для початкової школи: теорія і практика. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. – 288 с.
8. Менчинская Н.А. Психологические требования к учебнику // Известия АПН РСФСР. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1955. – Вып. 63. – С. 141 – 168.
9. Методика обучения истории древнего мира и средних веков в V –VІ классах: Пособие для учителей /Под ред. Ф.П. Коровкина, Н.И. Запорожец. – М.: Просвещение, 1970. – 400 с.
10. Резников Л.О. О роли знаков в процессе познания // Вопросы философии. – 1961. – № 8. – С. 120 – 123.
11. Руководство к картинам по истории древнего мира: Пособие для преподавателей V – VІ кл. / М.В.Андреева, Л.В.Антонова, И.М.Дьяконов и др. – Л.: Учпедгиз, 1954. – 83 с.
12. Савенков А.И. Психологические основы исследовательского подхода к обучению: Учебное пособие. – М.: “Ось-89”, 2006. – 480 с.
13. Середа Л.П., Павленко В.С. На допомогу авторам навчальної літератури / За ред. В.С. Павленка. – К.: Вища школа, 2001. – 79 с.
14. Стражев А.И. Методика преподавания истории: Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1964. – 287 с.
Опубліковано
2008-12-01
Сторінки
233-240
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ