ЕЛЕКТРОННИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ЕЛЕКТИВНОГО КУРСУ ЯК ЗАСІБ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ТА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ УЧНІВ ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ

  • М.Г. Симонова
Ключові слова: індивідуалізація та диференціація навчання, елективний курс, електронний навчальний посібник

Анотація

Застосування комп’ютерних технологій у загальноосвітніх навчальних закладах є важливим і актуальним питанням для сучасної освіти. Метою даної статті є створення електронного навчального посібника елективного курсу математики для учнів гуманітарного профілю, спрямованого на підвищення диференціації й індивідуалізації навчання, розвитку творчих здібностей і створення сприятливого емоційного фону

Посилання

1. Машбиц Е. И. Психолого-педагогические проблемы компьютеризации обучения / Машбиц Е.И. – М.: Педагогика, 1998. – 192 с.
2. Моргун О.М. Комп’ютерний підручник як новий дидактичний засіб / О.М. Моргун, А.І. Підласий // Педагогіка і психологія. – 1994. – № 1. – С. 117–124.
3. Основи нових інформаційних технологій навчання: Посібник для вчителів / [Авт. кол.; За ред. Ю.І. Машбиця / Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України.]. – К.: ІЗМН, 1997. – 264 c.
4. Савченко З. В. Основні вимоги до навчальних комп’ютерних програм у базовій середній школі [Електронний ресурс] / З. В. Савченко– Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ e-journals/ITZN/em7/content/08szvesb.htm.
5. Торопцов В. С. Применение компьютерных технологий для создания электронных учебников для системы дистанционного обучения / В. С. Торопцов, Д. Б. Григорович // Тезисы докладов Международной конференции “Современные компьютерные технологии в экономике, науке и образовании”. – Ташкент, 2000.– 314 с.
Опубліковано
2010-10-25
Сторінки
415-418
Розділ
РОЗДІЛ 6. СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ