АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У КОНТЕКСТІ ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ

  • М.Ф. Шмир
Ключові слова: навчання, знання, мотивація, активність, діяльність, діяльнісний підхід

Анотація

У статті розкривається з точки зору діяльнісного підходу використання різних методів, прийомів і засобів активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення іноземної мови, різноманітних форм самостійної роботи, створення сприятливих умов для розвитку навчально-пізнавального інтересу, формування мотивації навчанняю.

Посилання

1. Антонов Г.А. Деятельностный подход в обучении / Г.А. Антонов. – Д. : ЕАИ-пресс, 2011. – 160 с.
2. Леонтьев А.Н. Деятельность сознания. Личность / А.Н. Леонтьев. – М. : Педагогика, 1975. – С. 175–181.
3. Тарнавська Л.П. Організація диференційної підтримки пізнавальної активності студентів інституту підприємництва у вивченні іноземної мови / Л.П. Тарнавська // Вісник Запорізького державного університету. – 2002. – № 1. –С. 39–44.
4. Щукина Г.И. Роль деятельности в учебном процессе [Кн. Для учителя] / Г.И. Щукина. – М. : Просвещение, 1986. – С. 15–16.
Опубліковано
2016-10-31
Сторінки
63-66
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ