МІЖКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНЦІЯ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНИХ ЦІННОСТЕЙ ПОЛЬСЬКИХ СТУДЕНТІВ

  • О.В. Вахріна
Ключові слова: міжкультурна компетенція, міжкультурна комунікація, міжкультурна освіта, польські студенти, рофесійні цінності, мовна підготовка

Анотація

У статті висвітлюється роль міжкультурної компетенції у формуванні професійних цінностей поль- ських студентів. Міжкультурна компетенція розглядається як невід’ємний компонент міжкультурної комунікації. Міжкультурне порозуміння залишається центральним в Європейській освітній політиці в умовах зростаючої світової інтеграції та вирішення проблем сучасного суспільства. Автор акцентує увагу на важливій ролі розвитку міжкультурної компетенції через вивчення іноземної мови як засобу сприяння міжкультурному діалогу, соціальної згуртованості та розвитку демократичної громадянсько- сті. Розглядається необхідність вивчення іноземної мови у формуванні професійних цінностей польських студентів.

Посилання

1. Action Plan, adopted at the Third Summit of the Heads of State and Government of the Council of Europe, Warsaw, 16 – 17 May, 2005. – [Electronic resource]. – Access mode : http://www.coe.int/t/dcr/summit/20050517_plan_action_en.asp.
2. Krzysztofek K. Poland’s Integration with the EU as Cultural Universe / K. Krzysztofek // Yearbook of Polish European Studies. – 1999. – № 3. – S. 83–105.
3. Mazur P. Regional, Patriotic and Multicultural Education in Poland / P. Mazur // Girska shkola Ukrainskyh Karpat. – 2013. – № 8–9. – S. 226–231.
4. Michalik M. Uniwersalizm i Pluralizm – Moralne Standardy wspołczesności / M. Michalik // Aksjologiczne Problemy Wspołczesnej Pedagogiki / red. Z. Krzysztoszek, W. Rabczuk. – Warszawa : Wydawnictwo WSP TWP, 2004. – S. 25–31.
5. Mikułowski-Pomorski J. Jak Narody Porozumiewają się Pomiędzy Sobą w Komunikacji Międzykulturowej i Komunikowaniu Medialnym / J. Mikułowski-Pomorski. – Kraków : TAiWPN Universitas, 2007. – 75 s.
6. Niżegorodcew A. Local Cultures in English: Intercultural Communication in an International Educational Context / A. Niżegorodcew // Second Language Learning and Teaching / red. M. Pawlak, E. Waniek-Klimczak. – SpringerVerlag Berlin Heidelberg: Issues in Teaching, Learning and Testing Speaking in a Second Language, 2015. – S. 19–28.
7. Nowakowska-Siuta R. The Need for Introducing Intercultural Education in Polish Schools / R. Nowakowska-Siuta// Porivnyalno-pedagogichni studii.–2009. – № 2. – S. 61–67.
8. Pilarska J. Axiology of the Borderlands in the Context of Intercultural Education and Socialization / J. Pilarska // Pedagogika. – 2014. – № 4. –P. 250–260.
9. Paszkowska R. Experiential Approach as a Useful Tool for Developing Students’ Intercultural Competence /R. Paszkowska // Eurotimes. – 2005. – № 1(5). – [Electronic resource]. – Access mode : http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(5)2005/rp_limes1(5).pdf.
10. Tomalin B. Cultural Awareness / B. Tomalin, S.Stempleski. – Oxford : Oxford University Press, 1994. – 168 p.
11. Wierzbicka A. Cross-cultural Pragmatics / A. Wierzbicka. –Berlin : Mouton de Gruyter, 2003. – 502 s.
Опубліковано
2016-10-31
Сторінки
72-75
Розділ
СЕКЦІЯ 5. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ