НАУКОВО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ МАРІЇ ПАСТЕРНАК (1897-1983 РР.)

  • Т.К. Завгородня
  • Р.І. Пахолок
Ключові слова: Галичина, дитячий садок, Марія Пастернак, освіта, хореографія

Анотація

In the article the main stages of life, scientifically-pedagogical activity of the prominent
Ukrainian teacher Maria Pasternak (1897-1985) is illuminated, her payment in child’s historical
literature is appraised, research on issue of the development of national choreographic art is
analysed.

Посилання

1. Бура Л. Невтоптаними шляхами // Л. Бура // Наше життя. – Нью-Йорк, 1966. – Ч. 7-8. –
С. 9-10.
2. Верига В. Дослідник підземного архіву України / В. Верига// Український історик. – НьюЙорк - Мюнхен, 1970. – Ч. 28. – С. 91-98.
3. Коваль І. Ярослав Пастернак – дослідник старожитностей України // І. Коваль, І. Миронюк. –
Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2006. – 144с.
4. Пастернак Я. Старий Галич. Історико-археологічні досліди 1850-1943 рр. // Я. Пастернак. –
Івано-Франківськ: Плай, 1998. – 347 с.
5. Романюк Т. Наукова діяльність Ярослава Пастернака в період Другої світової війни (1939-
1944 рр.) / Т. Романюк // Археологічні дослідження Львівського університету. – Львів, 2005. –
Вип. 8. – С. 169-178.
6. Сухомлинська О.В. Концептуальні засади розвитку історико-педагогічної думки в Україні //
Історико-педагогічний процес: нові підходи до загальних проблем. – К., 2003. – С. 7.
7. Сухомлинська О.В. Персоналія в історико-педагогічному дискурсі // Історико-педагогічний
процес: нові підходи до загальних проблем. – К., 2003. – С. 5.
Опубліковано
2013-01-18
Сторінки
10-14
Розділ
РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ