РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР ДОСЛІДЖЕНЬ ІЗ ПЕДАГОГІЧНОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ

  • Л.О. Голубнича
Ключові слова: регіон, регіональний підхід, регіональні дослідження з педагогічної історіографії, методологія педагогічно-історіографічних регіональних досліджень

Анотація

статті розглядаються методологічні орієнтири регіонального підходу до
досліджень із педагогічної історіографії як нової спеціальної історико-педагогічної
дисципліни, що знаходиться на стадії формування. Висвітлені погляди науковців на
методологічні особливості регіональних досліджень з історії педагогіки. Значну увагу
приділено визначенню поняття "регіональний підхід".

Посилання

1. Ваховський Л.Ц. Конструювання методології регіонального історико-педагогічного
дослідження / Л.Ц.Ваховський // Вісник ЛНПУ імені Т.Шевченка. Серія педагогічні науки
"Історико-педагогічні дослідження: регіональний вимір". – 2006. – № 19(114). – С.16 – 21.
2. Вільчковський Е., Пасічник В. Система підготовки вчителів історії у західноєвропейських
вищих навчальних закладах // Історія в школі. – 2002. – № 2. – С. 11 – 14.
3. Іванченко І.Г.Складові українського державотворчого потенціалу / І.Г.Іванченко
// Регіональна політика України: концептуальні засади, історія, перспективи. Міжнародна
науково-практична конференція 10-11 листопада 1994р. – Київ, 1995. – С.38 – 40.
4. Клінченко О.В.Проблема державно-теріторіального устрою України: визначальні чинники,
взаємозв’язки, тенденції / О.В.Клінченко // Регіональна політика України: концептуальні
засади, історія, перспективи. Міжнародна науково-практична конференція 10-11 листопада
1994р. – Київ, 1995. – С.60 – 62.
5. Кононенко П.П. До проблеми регіональної політики України і розвитку духовної культури
/ П.П.Кононенко // Регіональна політика України: концептуальні засади, історія, перспективи.
Міжнародна науково-практична конференція 10-11 листопада 1994р. – Київ, 1995. – С.32 – 37.
6. Лобода С.М. Формування регіонального інформаційного культурно-освітнього середовища й
проблема педагогічної творчості вчителя / С.М.Лобода // Вісник ЛНПУ імені Т.Шевченка.
Серія педагогічні науки "Історико-педагогічні дослідження: регіональний вимір". – 2006. –
№ 19(114). – С.46 – 54.
7. Сухомлинська О.В. Історико-педагогічний процес в Україні: регіональний вимір
/ О.В.Сухомлинська // Шлях освіти. – 2007. – № 2. – С. 42 – 49.
8. Томпсон Е. Регіони, регіоналізація та регіоналізм у сучасній Європі / Е.Томпсон
// Глобалізація. Регіоналізація. Регіональна політика. Хрестоматія з сучасної зарубіжної
соціології регіонів / Укладачі Кононов І.Ф., Бородачов В.П., Топольськов Д.М. – Луганськ:
Альма матер – Знання, 2002. – С.95 – 110.
9. Хриков Є.М. Регіональні історико-педагогічні дослідження: спрямованість, значення,
методологічні засади / Є.М.Хриков // Вісник ЛНПУ імені Т.Шевченка. Серія педагогічні
науки "Історико-педагогічні дослідження: регіональний вимір". – 2006. – № 19(114). – С.11 –
16.
10. Ruggiero V. R. Beyond Feelings. A Guide to Critical Thinking. 5-th ed. / V.R.Ruggiero – Mayfield
Publ. Co., 1998. – 247 р
Опубліковано
2013-01-18
Сторінки
25-31
Розділ
РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ