ГУМАНІСТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯНУША КОРЧАКА: ТЕОРЕТИКО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ

  • А.М. Діденко
Ключові слова: педагог, гуманістична концепція, освіта, виховний процес, педагогічна система

Анотація

У статті стисло представлено розгляд основних аспектів практичного втілення
провідних положень педагогічної системи Януша Корчака. Систематизувавши провідні
дослідження з цієї проблеми, автор репрезентувала огляд інноваційних особливостей
організації діяльності Дому сиріт, принципи, що стали підґрунтям практичної реалізації
гуманістичних ідей польського педагога, форми і методи виховного впливу у цьому закладі.

Посилання

1. Гайда Й. Проблеми гуманістичного виховання особистості в педагогічній спадщині Януша
Корчака та Антона Макаренка : автореф. дис. ... канд. пед. наук: спец. 13.00.01 / Йоанна
Гайда. – К., 2004.– 23с.
2. Денисюк С. Проблема формування особистості у педагогічній спадщині педагога-гуманіста
Я.Корчака : автореф. дис. ... канд. пед. наук: спец. 13.00.01 / С. Денисюк. – К., 2000. – 22с.
3. Забута Т., Ямницький М. Педагогічна творчість Януша Корчака. – Рівне, 1997. – 175 с.
4. Корчак Я. Як любити дітей. – К.: Рад. школа, 1976. – 159 с.
5. Кушнір В. М. Провідні гуманістичні ідеї творчої спадщини Януша Корчака у контексті
розвитку вітчизняної педагогічної думки: дис. ... канд. пед. наук: спец. 13.00.01 / Валентина
Миколаївна Кушнір. – К., 2004. – 211 с.
6. Lewin A. Gdy nadchodził kres… Ostatnie lata życia Janusza Korczaka. –W.: WSiP, 1996. – 182 s.
7. Merżan J. Aby nie uleglo zapomnieniu. W.: NK, 1987. – 139 s.
Опубліковано
2013-01-18
Сторінки
49-52
Розділ
РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ