ОСОБЛИВОСТІ СЛУХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА НА ЗАНЯТТЯХ НАВЧАЛЬНОГО ХОРОВОГО КОЛЕКТИВУ

  • А.М. Кифенко
Ключові слова: слухова діяльність, співацький слух, інтонаційний слух, вокальний слух, емоційний слух, хоровий колектив,, стрій

Анотація

У статті розглянуто слухову діяльність як потужний інструмент регуляції музично-слухової актив- ності у навчальному хоровому колективі. Визначено значення хорового строю як найголовнішого еле- мента хорової звучності. Обґрунтовано питання специфіки слухової діяльності як складної системи
сполучення емоційного, вокального та інтонаційного слуху

Посилання

1. Агеев B.C. Психология межгрупповых отношений / В.С. Агеев. – М., 1983. – 125 с.
2. Беркова-Житомирська Л. Емоційний слух та його значення для майбутнього актора / Л. БерковаЖитомирська // Вісник Запорізького національного
університету. – 2010. – № 1. – С. 56-57.
3. Григорьев А.А. Осознанное пение: Постановка голоса по системе А.Ф. Мишуги и М.В. Микиши / А.А. Григорьев. – М. : ГИТИС, 2003. – 116 с.
4. Экман П. Психология эмоций / П. Экман. – СПб : Питер, 2010.
5. Корінець З. До проблеми слухової діяльності та співацького інтонування в навчальному хорі майбутнього вчителя музики / З. Корінець // Молодь і ринок : [щомісячний науково-педагогічний та економічний журнал]. – 2011. – № 11. – С. 143–146.
6. Ма Цзюнь. Формування вокального слуху майбутнього вчителя музики : дис. ... кан. пед. наук : 13.00.02 / Ма Цзюнь. – К., 2011. – 198 с.
7. Морозов В.П. Резонансная теория голосообразования. Эволюционно-исторические основы и практическое значение / В.П. Морозов // Вокальное образование начала ХХІ века. – М. : Новый ключ, 2008. – 183 с. 8. Олексюк О.М. Музична педагогіка : [навч.посіб.] / О.М. Олексюк. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Гріченка, 2013. – 248 с.
9. Пігров К.К. Керування хором / К.К. Пігров. – К. : Держ. вид. образотворчого м-тва і музичної л-ри,1956. – 180 с.
10. The Oxford Russian Dictionary / edited by M. Wheeler, B. Unbegaun. – 3rd ed. revised and updated by D.Thompson. – Oxford : Oxford University Press, 2002. –1295 pp.
Опубліковано
2017-04-24
Сторінки
77-80
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ