ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ У СТАРШОКЛАСНИКІВ БАЗОВИХ ПОНЯТЬ ЗА ТЕХНОЛОГІЧНИМ ПРОФІЛЕМ НАВЧАННЯ

  • Н.Г. Левченко
Ключові слова: базові поняття, технологічний профіль, старшокласники, технологія формування понять

Анотація

У статті представлено етапи експериментування технології формування у
старшокласників базових понять за технологічним профілем навчання; визначено показники,
критерії і рівні; показано результати експериментальної апробації зазначеної технології;
зроблені відповідні висновки.

Посилання

1. Кардаш Н.В. Підготовка майбутніх учителів обслуговуючої праці до організації самостійної
роботи учнів у процесі вивчення художніх ремесел : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня
канд. пед. наук : 13.00.02 " Теорія та методика трудового навчання" / Н.В. Кардаш. – К., 2006.
– 20 с.
2. Левченко Н.Г. Педагогічні умови формування фахових понять з кулінарії у майбутніх
вчителів технологій / Н.Г. Левченко // Матеріали V міжнародної науково-практичної
конференції. Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи 22 – 24 жовтня
2009 р. – Хмельницький. – С. 174 – 178.
3. Левченко Н.Г. Модель формування у старшокласників базових понять за технологічним
профілем навчання / Н.Г. Левченко // Матеріали міжнар. науково-методичної конференції
"Теоретико-методологічні аспекти професійної і технологічної освіти" (4 жовтня 2012 р.,
Полтава). – Полтава, 2012 – С. 125 – 129.
4. Назаренко Т.Г. Розвиток творчого мислення учнів як одна з необхідних умов формування
соціально-економічних понять / Т.Г. Назаренко // Педагогіка і психологія формування творчої
особистості: проблеми і пошуки: Збірник наукових праць. Випуск 17. – Київ-Запоріжжя, 2000.
– С. 58 – 62.
5. Пелагейченко М.Л. Підготовка майбутніх учителів трудового навчання до організації
проектної діяльності учнів основної школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.
пед. наук : 13.00.02 "Теорія та методика трудового навчання" / М.Л. Пелагейченко. – К., 2006.
– 20 с.
Опубліковано
2013-01-18
Сторінки
138-142
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ