КУРС "ПРОФЕСІЙНЕ ЗДОРОВ’Я ПЕДАГОГА" В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ЗДОРОВ’ЯТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Г. М Мешко
Ключові слова: професійне здоров’я, майбутні вчителі, навчальний курс , змістове і технологічне наповнення курсу, стратегія здоров’язбереження, професійна стресостійкість

Анотація

У статті розкрито значення і місце курсу "Професійне здоров’я педагога" у системі
підготовки майбутніх учителів до діяльності зі збереження і зміцнення професійного
здоров’я, схарактеризовано його завдання, функції, змістове і технологічне наповнення.
Описано досвід роботи з упровадження зазначеного курсу у практику роботи вищих
педагогічних навчальних закладів.

Посилання

1. Витковский А. Когда вдруг заметишь что тебе все равно / А. Витковский // Первое сентября. –
2009. – №14.
2. Мешко Г.М. Програма навчального курсу "Професійне здоров’я педагога" [для студентів
вищих педагогічних навчальних закладів] (за вимогами кредитно-трансферної системи
232
організації навчального процесу) / Г.М. Мешко. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. –
34 с.
3. Ушинський К.Д. Твори 6-ти т. Т. 4. – К. : Рад. школа, 1952. – 518 с.
4. Юнг К.Г. Собрание сочинений. Конфликты детской души / К.Г. Юнг; [пер. с нем]. – М. :
Канон, 1994. – С. 186-200.
Опубліковано
2013-01-18
Сторінки
227-232
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ