РОЗВИТОК МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ V КУРСУ НА УРОКАХ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ З ТЕМИ "ЕКОЛОГІЯ"

  • О.В. Голотюк
Ключові слова: вивчаюче читання, робота з лексикою, аутентичні тексти, екологія

Анотація

У статті ми розглядаємо основні етапи розвитку монологічного мовлення студентів
V курсу на прикладі вивчення теми "Екологія". У колі проблем знаходиться також вибір
теми, особливий статус аутентичних текстів у навчальному процесі, алгоритм роботи з
лексикою у контексті навчання студентів мовного ВНЗ.

Посилання

1. Воспитательный потенциал урока иностранного языка. Иностранные языки в школе. – 2007. –
№4. – С. 7-12.
2. Драненко Г.Ф. Français niveau avancé DALF. Навчальний посібник для вищ.навч.закладів. –
Київ, Ірпінь: ВТФ "Перун", 2004. – 232 с.
3. Лексические навыки устной речи и чтения – основа семантической компетенции обучаемых.
Иностранные языки в школе. – 2007. – №4. – С. 19-25.
4. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник/кол. авторів
під керівн. С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 1999. – 320 с.
5. Методическая аутентичность в обучении иностранным языкам. Иностранные языки в школе.
– 2000. – №1. – С. 11-16.
6. Обучение устной речи в старших классах средней школы. Иностранные языки в школе. –
2007. – №4. – С. 26-30.
Опубліковано
2013-01-18
Сторінки
262-266
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ