ПРАКТИЧНІ МЕТОДИ РОЗВИТКУ МУЗИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ У СТУДЕНТІВ ВИКОНАВСЬКИХ КЛАСІВ

  • І.О. Єненко
Ключові слова: музичний твір, довільне та мимовільне запам’ятовування, види пам’яті, принципи роботи

Анотація

Статтю присвячено аналізу методів та засобів вивчення музичних творів напам’ять
під час роботи над музичним репертуаром у виконавських класах творчих навчальних
закладів

Посилання

1. Воронова Т.Н. Музыкальная память //Теория и методика обучения игре на фортепиано /под
общ. ред. А.Г.Каузовой, А.И.Николаевой. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 368с.
2. Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры: Записки педагога. /Г.Г.Нейгауз. – М.: Музыка,
1988. – 240с.
3. Петрушин В.И. Музыкальная психология. /В.И.Петрушин. – М.: Гуманит. изд. центр
ВЛАДОС, 1997. – 384с.
4. Соколов Ф. О музыкальной памяти пианистов-исполнителей //Музыкальное исполнительство.
Сб.6. – М.: Музыка, 1970. – 306с.
5. Цыпин Г.М. Обучение игре на фортепиано. – М.: Просвещение, 1984. – 176с.
Опубліковано
2013-01-18
Сторінки
271-274
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ