ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ ДО СТВОРЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ У СЕРЕДОВИЩІ SCRATCH

  • Л.Ф Панченко
Ключові слова: інформаційні технології, Scratch, викладання іноземних мов, проект, технологія реміксу

Анотація

Галузь вивчення іноземних мов дає широкий простір для співтворчості викладачів та
учнів щодо розвитку мовних навичок, комунікації, співробітництва із використанням
середовища Scratch. Визначено дидактичні можливості середовища Scratch у викладанні
іноземних мов. Описано сутність технології реміксу стосовно середовища Scratch.
Розширено програму та навчальне забезпечення курсу "Методика застосування
комп’ютерної техніки у викладанні іноземних мов" за рахунок блока "Технологія створення
інтерактивних навчальних матеріалів у середовищі Scratch".

Посилання

1. Зольфранк К. Ремикс – (не) искусство! [Електронний ресурс] / К.Зольфранк // Goethe-Institut
Russland Online-Magazin "Deutschland und Russland". – Октябрь 2012. – Режим доступу:
http://www.goethe.de/ins/ru/lp/kul/dur/dig/rmk/ru10024622.htm
2. Козловский С. Ремикс-культура / С.Козловский // Goethe-Institut Russland Online-Magazin
"Deutschland und Russland". – Октябрь 2012. – Режим доступу:
http://www.goethe.de/ins/ru/lp/kul/dur/dig/rmk/ru10006741.htm
3. Панченко Л.Ф. Дидактичні можливості середовища Scratch у викладанні іноземних мов
/ Л. Ф. Панченко, М. Ю. Панченко // Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до
викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах : матеріали V Міжнарод. наук.-
практ. конф. – Л. : ЛДУ БЖД, 2012. – С. 150-151.
4. Патаракин Е. Д. Учимся готовить в среде Скретч. – М : Интуит.ру, 2008. – 61 с.
5. Проектная деятельность школьника в среде программирования Scratch: учебно-методическое
пособие / В. Г. Рындак, В.О.Дженжер, Л. В. Денисова. – Оренбург: Оренб. гос. ин-т.
менеджмента, 2009. – 116 с.
6. Спільнота Скретч [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://scratch.mit.edu
7. Спільнота Скретч-викладачів. – Режим доступу : http://scratched.media.mit.edu/
8. Resnick M. Scratch: Programming for All /Resnick M., Maloney J., Monroy-Hernandez A., Rusk
N., Eastmond E., Brennan K., Millner A., Rosenbaum E., Silver J., Silverman B., Kafai Y.
// Communications of the ACM. – 2009. – 52 (11). – P. 60–67.
9. Resnick М. Mother’s Day, Warrior Cats, and Digital Fluency: Stories from the Scratch Online
Community [Електронний ресурс] /Mitchel Resnick // Proceedings of Constructionism conference.
– Athens, Greece, 2012. – P.1–7. Режим доступу : http://web.media.mit.edu/~mres/papers/mothersday-warrior-cats.pdf
10. Resnick М. Reviving Papert’s Dream [Електронний ресурс] /Mitchel Resnick // Educational
Technology. – Vol. 52. – No. 4. – P. 42– 46. – Режим доступу :
http://www.media.mit.edu/~mres/papers/educational-technology-2012.pdf
11. Stalder F. Neun Thesen zur Remix-Kultur [Електронний ресурс] / Felix Stalder. – 2009 . – Режим
доступу: http://irights.info/fileadmin/texte/material/Stalder_Remixing.pdf
12. Remix [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://wiki.scratch.mit.edu/wiki/Remix
Опубліковано
2013-01-18
Сторінки
394-399
Розділ
РОЗДІЛ 6. СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ