ІСТОРІЯ МАТЕМАТИКИ ЯК ЧИННИК ГУМАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

  • М.С. Гаран
Ключові слова: гуманізм, гуманність, історія математики

Анотація

У статті висвітлено концептуальні підходи щодо гуманізації навчального процесу
молодших школярів шляхом вивчення елементів історії математики.

Посилання

1. Боголюбов А.Н., Пустовойтов Н.А. Апология истории математики // Праці ІМ НАН України.
Т. № 39: Нариси з історії математики і математичного природознавства / Відп. ред.:
М.О.Пустовойтов. – К.: ІМ НАН України, 2001. – С. 8 – 20.
2. Бевз В. Г. Історія математики у фаховій підготовці майбутніх учителів: Монографія. – К.:
НПУ імені М. П. Драгоманова, 2005. – 360 с.
3. Бех І.Д. Гуманізм у вихованні підростаючої особистості/ Іван Бех// Рідна шк. – 1995. – № 9. –
С. 23-25.
4. Глейзер Г.И. История математики в школе: IV-VI кл. Пособие для учителей. – М.:
Просвещение, 1981. – 239 с., ил.
5. Дзядевич Ю.В. Гуманістична спрямованість особистості як іміджеві характеристика вчителя у
педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського/ Збірник наукових праць. Педагогічні науки.
Випуск 55. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2010. – C. 30-34
6. Сухомлинський В.О. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості /
В.О. Сухомлинський // Вибр. твори в 5 т. – К.: Рад. школа, 1976. – Т. 1. – 502 с.
Опубліковано
2012-11-26
Сторінки
15-20
Розділ
РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ