КНИГА С. СОЛОВЕЙЧИКА “ПЕДАГОГИКА ДЛЯ ВСЕХ” У ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ БАТЬКІВ

  • І.В. Єсьман
Ключові слова: педагогічна освіта батьків, виховання, сімейне виховання, сім’я

Анотація

У статті на основі аналізу книги С. Соловейчика “Педагогика для всех”
висвітлюються погляди педагога-новатора на виховання дітей в контексті проблем
організації і змісту педагогічної освіти батьків. Подано практичні рекомендації і поради
стосовно організації такої роботи з батьками і громадськістю.

Посилання

1. Думки в дорогу. За матеріалами Других обласних Педагогічних читань “Гуманна педагогіка –
основа сучасної системи освіти”. Філософія Симона Соловейчика. Погляд на дитину /
Упоряд. К.Л. Крутій, К.Б. Голдобіна. – Запоріжжя: ТОВ “ЛІПС” ЛТД, 2010. – 140 с. – Режим
доступу до журналу: http://www.ukrdeti.com/pdchit/ps7.html
2. Отрывки из книги С.Соловейчика “Педагогика для всех” / Школа жизни. Познавательный
журнал: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://shkolazhizni.ru/blog/334881/
3. Соловейчик С. Все более глубокое понимание ребенка – это и есть воспитание его /
С. Соловейчик // Первое сентября. – 2000. – № 70.
4. Соловейчик С. Воспитание похвалой // Первое сентября. – 2006. – № 14: [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://ps.1september.ru/article.php?ID=200601412
5. Соловейчик С.Л. Педагогика для всех: Книга для будущих родителей / С.Л. Соловейчик. – М.:
Дет. лит., 1987. – 365 с.
Опубліковано
2012-11-26
Сторінки
26-30
Розділ
РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ