МОВНА ПОЛІТИКА ГРЕЦІЇ (XX СТОЛІТТЯ)

  • Ю.М. Короткова
Ключові слова: диглосія, давньогрецька мова, катаревуса, демотика, мовне питання, освіта

Анотація

У статті вивчається досвід Греції у вирішенні проблеми диглосії – співіснування двох
різновидів грецької мови (катаревуси і демотики) у XX столітті. Аналізуються
соціокультурні та політичні чинники, які формували мовну політику країни. Досліджується
вплив диглосії на розвиток освіти Греції.

Посилання

ІТЕРАТУРА:
1. Новогреческо-русский словарь / Сост. А. Иоаннидис; Под ред. А. Белецкого. – М.:
Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1961. – 1419 с.
2. Караяннидис Д. Проблема системы образования Греции и её связь с педагогикой /
Д. Караяннидис. – Тюбинген, 1996.
3. Делмузос А. Студии / А. Делмудос. – Афины, 1958. – (в 2 томах / А. Делмудос; том 2).
4. Триандафиллидис М. Сборник трудов Манолиса Триандафиллидиса / Μ. Триандафиллидис. –
Салоники: Салоникский университет имени Аристотеля, Институт новогреческих
исследований (Фонд Манолиса Триандафиллидиса). – 1963. – (в 6 томах /
Μ. Триандафиллидис; том 4).
5. Хатжистефанидис Ф. История греческого образования (1821-1986) / Ф. Хатжистефанидис. –
Афины: Изд-во Н. Пападимоса, 2005. – 416 с.
Опубліковано
2012-11-26
Сторінки
37-43
Розділ
РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ