НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ ЯК ЗАСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ З ФІЗИКИ

  • М.Т. Мартинюк
  • О.В. Гнатюк
Ключові слова: вивчення фізики, навчальний проект як вид діяльності, організація і управління навчальною діяльністю учнів у процесі виконання навчального проекту

Анотація

У статті висвітлено результати застосування методу проектних технологій в
організації навчально-пізнавальної діяльності учнів. Представлено конкретну методику
організації і проведення навчального проекту при вивченні розділу механічний рух в курсі
фізики основної школи.

Посилання

1. Енциклопедія освіти /АПН України; відповід. ред. В.Г. Кремень. – К.: Юрінком Інтер, 2008. –
1040, >4@ с.
2. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / Автор-укладач П. П. Наволокова. – Х.:
Вид.група “Основа”, 2009. – 176 с.
3. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. www.mon.gov/ua/.
4. Фізика (7-9 класи). Навчальна програма. http: / mon. gov. ua / images / files /
gromad_obg/2012/book/fizuka.doc.
Опубліковано
2012-11-26
Сторінки
64-68
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ