ВПЛИВ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ОЗНАЧЕНЬ І ЖАРГОННОСТІ В ТЕРМІНОЛОГІЇ НА ФОРМУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ПОНЯТЬ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ

  • Б.А. Сусь
Ключові слова: поняття, уявлення, термін, жаргон, інформація, навчальний процес

Анотація

У статті йдеться про вплив невизначеності означень і жаргонності в термінології
на формування фізичних понять в процесі навчання, про неприйнятність термінів-жоргонів
69
у навчальному процесі через неточність формулювання і неадекватність терміну і явища,
яке він визначає, оскільки це ускладнює сприйняття і засвоєння навчальної інформації,
формує хибні уявлення про явища чи процеси.

Посилання

1. Пустовіт Л.О. Словник іншомовних слів / Л.О. Пустовіт, О.І. Скопненко, Г.М. Сюта,
Т.В. Цимбалюк. – К.: “Довіра”, 2000. – С. 462.
2. Карякин Н.И. Краткий справочник по физике / Н.И. Карякин, К.Н. Быстров, П.С. Киреев. –
М.: Высшая школа, 1962. – С. 57.
3. Яворский Б.М. Справочник по физике / Яворский Б.М., Детлаф А.А. – М. ГИФМЛ, 1963. –
С. 36.
Опубліковано
2012-11-26
Сторінки
68-72
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ