САМОСТІЙНА РОБОТА УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУРСІВ ГЕОГРАФІЇ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ

  • С.Г. Кобернік
Ключові слова: самостійна робота учнів, види завдань для самостійної роботи з географії, методичні рекомендації, основна школа

Анотація

У статті з’ясовано місце і значення самостійної роботи учнів на уроках географії на
сучасному етапі розвитку шкільної освіти. Запропоновано класифікацію завдань для
самостійної роботи та обґрунтовано алгоритм і методичний апарат до проведення
самостійних робіт з географії. Наведено приклади авторських розробок самостійних робіт
з географії для 6-9 класів. Подано загальні методичні рекомендації для вчителів щодо
організації додаткових самостійних робіт на уроках географії

Посилання

1. Варакута О.М. Самостійна робота учнів на уроках економічної і соціальної географії /
О.М. Варакута // http://ukr-tur.narod.ru/personalii/ukrgeo/v/varakuta/webvar/samostecok/
samostsocekon.htm
2. Економічна і соціальна географія України: дидактичний комплекс до вивчення шкільного
курсу в 9 класі за програмою 12-річної школи: метод. посібник / Сергій Кобернік, Роман
Коваленко. – К.: Шк. світ, 2009. – 136 с.
3. Кобернік С. Самостійна робота учнів з географії та проблема її вдосконалення / С. Кобернік //
Географія та основи економіки в школі, 2007. – № 7.– С. 2-6.
4. Кобернік С.Г. Практикум з курсу “Загальна географія” із зошитом для самостійної роботи: 6
клас / С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2011. –
44 с. + дод. (24 с.).
5. Кобернік С.Г. Практикум з курсу “Географія материків і океанів” із зошитом для самостійних
та контрольних робіт: 7 клас. / С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко. – Кам’янець-Подільський: ФОП
Сисин О.В., 2012. – 48 с. + дод. (32 с.).
6. Кобернік С.Г. Практикум з курсу “Фізична географія України”: 8 клас / С.Г. Кобернік,
Р.Р. Коваленко. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2011. – 64 с.
7. Кобернік С.Г. Практикум з курсу “Економічна і соціальна географія України”: 9 клас /
С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2011. – 64 с.
8. Кобернік С.Г. Практичні та самостійні роботи в шкільних курсах географії: методичний
посібник для студентів географічних спеціальностей вищих навчальних закладів /
С.Г. Кобернік. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – 201с.
9. Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения / Я.А. Коменский. – М.: Учпедгиз, МП
РСФСР, 1955. – 651 с.
10. Корнєєв В.П. Самостійні роботи з загальної географії у 6 класі / В.П. Корнєєв, Г.О. Ламекіна
// Рідна школа. – 2003. – № 5. – С. 36-37.
11. Ламекіна Г.О. Самостійна робота учнів у процесі вивчення географії (експериментальний
аспект) / Г.О. Ламекіна // Рідна школа. – 2003. – №1. – С. 40-42.
12. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія: 6-10 класи. Економіка. – К.:
Перун, 2005, 2006. – С. 3-70.
13. Ушинський К.Д. Вибрані педагогічні твори: у 2 т. / К.Д. Ушинський. – К.: Рад. школа, 1983. –
Т.1. – 488 с.
14. Фізична географія України: дидактичний комплекс до вивчення шкільного курсу у 8 класі за
програмою 12-річної школи: метод. посібник / Сергій Кобернік, Роман Коваленко. – К.: Шк.
світ, 2009. – 144 с.
Опубліковано
2012-11-26
Сторінки
80-88
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ