ТЕКСТ – ОСНОВА ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

  • С.В. Кричун
Ключові слова: текст, контекст, підтекст, ієрархія тексту, членованість, цілісність, зв’язність тексту

Анотація

Статтю присвячено аналізу тексту з його стилістичними, жанровими,
структурними особливостями.

Посилання

1. Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови: Підручник. – К.: Либідь, 2003.
– 432 с.
2. Білодід І.К. Сучасна українська літературна мова. Стилістика. – К.: Наукова думка, 1973. –
587 с.
3. Валентій Л. Мовний аналіз як метод навчання // Дивослово. – 1996. – № 3. – С. 40-43.
4. Ковалик І.І., Мацько Л.І., Плющ М.Я. Методика лінгвістичного аналізу тексту: Посібник для
студентів філологічного факультету. – К.: Вища школа, 1984. – 118 с.
5. Мельничайко В. А. Вивчення розділу “Культура мовлення і стилістика” // Українська мова і
література в школі. – 1975. – № 2. – С. 66-74.
6. Мельничайко В.Я. Лінгвістика тексту в шкільному курсі української мови. Посібник для
вчителів. – К.: Рад. школа, 1968. – 168 с.
7. Пентилюк М.І. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики: збірник статей – К.: Ленвіт, 2001. –
256 с.
8. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. – К.: Либідь, 1992. – 248 с.
9. Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. – Полтава: Довкілля. – К,
2006.
10. Стельмахович М.Г. Система роботи з розвитку зв’язного мовлення в 4-6 класах: навч.-метод.
посіб. – К.: Рад. школа, 1981. – 136 с.
Опубліковано
2012-11-26
Сторінки
99-102
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ