ДО ПИТАННЯ ПРО МОРФЕМНО-СЛОВОТВІРНИЙ АНАЛІЗ У ШКІЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ

  • О.Д. Кулик
Ключові слова: морфемний і словотвірний аналіз, словотвірна структура слова, словотвірні знання і вміння

Анотація

У статті зроблено спробу довести, що морфемно-словотвірний аналіз, який включає
елементи лексичного, граматичного й семантичного, створює підґрунтя для подальшого
розвитку та систематизації словотвірних знань учнів основної школи.

Посилання

1. Гопштер Є. Комунікативно-діяльнісний напрям вивчення словотвору / Є. Гопштер //
Українська мова і література в школі. – 2005. – №5. – С. 6–8.
2. Земська О. А. Про одну особливість поєднання словотвірних морфем в українській мові /
О. А. Земська // Вчені записки Харківського педінституту. – Харків, 1998. – С.40–47.
3. Лопатин В.В. К соотношению морфемного и словообразовательного анализа / В.В. Лопатин //
Актуальные проблемы русского словообразования. – Ч.1. – Самарканд, 1972. – С. 212–217.
4. Меркулова Н.Е. Работа с незнакомыми словами на уроках русского языка и литературы /
Н.Е. Меркулова // Русский язык, литература и культура в школе и вузе. – 2010. – №1 (31). –
С. 38–41.
5. Чемоніна Л. Функціонально-стилістичний підхід до вивчення морфеміки і словотвору як засіб
реалізації спадкоємності між освітніми ланками / Л. Чемоніна // Українська мова і література
в школі. – 2007. – №6. – С. 2–6.
6. Шанский Н.М. Разбор слова по составу / Н.М. Шанский // Русский язык в школе. – 1968. –
№3. – С. 9–17.
107
7. Янко-Триницкая Н. А. Словообразование в современном русском языке / ЯнкоТриницкая Н. А. – М.: Индрик, 2001. – 504 с.
Опубліковано
2012-11-26
Сторінки
102-107
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ