ПЕРШІ СТОРІНКИ ПОСІБНИКА “ЕЛЕМЕНТИ МАТЕМАТИЧНОГО АПАРАТУ ФІЗИКИ ДЛЯ ПОЧАТКІВЦІВ”

  • О.А. Лозовенко.
  • Ю.П. Мінаєв
Ключові слова: старша профільна школа, математичний апарат фізики, позашкільні навчальні заклади

Анотація

Стаття присвячена презентації перших двох підрозділів нового навчального
посібника “Елементи математичного апарату фізики для початківців”. Автори
пропонують використовувати його під час додаткової фізико-математичної освіти учнів
старшої школи у позашкільних навчальних закладах. Необхідність створення такого
посібника зумовлена тим, що знайомство з потрібним для нормального вивчення фізики
математичними поняттями відбувається із значним запізненням. Наведені у статті
тексти перших двох підрозділів посібника присвячені поняттям похідної та первісної.

Посилання

1. Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6-ти т. Т. 2. Проблемы общей психологии /
Л.С. Выготский. – М.: Педагогика, 1983. – 504 с.
2. Кенєва І.П. Узагальнюючий фізико-математичний спецкурс для старшокласників /
І.П. Кенєва, О.А. Лозовенко, Ю.П. Мінаєв // Збірник наукових праць. Педагогічні науки.
Випуск 57. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2011. – С. 120-127.
3. Марченко О.А. Комп’ютерний помічник для організації самостійної роботи учнів під час
розгляду теми “Механічні коливання” / О.А. Марченко, Ю.П. Мінаєв, О.А. Носонова // Вісник
Чернігівського державного педагогічного університету. Випуск 46. Том 1. Серія: Педагогічні
науки. – Чернігів, 2007. – С. 105-109.
4. Мінаєв Ю.П. Математична підтримка поглибленого курсу фізики / Ю.П. Мінаєв // Збірка
доповідей ІІ Конференції Соросівських Учителів. – Київ, 1996. – С. 195-204.
5. Навчальні програми для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/index.php/ua/diyalnist/osvita/doshkilna-tazagalna-serednya/zagalna-serednya-osvita/4326 – Загол. з екрану. – Мова укр.
Опубліковано
2012-11-26
Сторінки
114-120
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ