“ФІЗИЧНИЙ КОНСТРУКТОР” І РОЗВИТОК КОМПОЗИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИКИ

  • Є.П. Соколов
Ключові слова: фізика, фізичний конструктор, композиція, композиційна діяльність, доуніверситетської підготовки

Анотація

Пропонується виділяти в навчальній діяльності школярів, пов’язаній із розв’язанням
фізичних задач, дві компоненти: технічну і композиційну. Вказується на необхідність
розвитку навичок композиційної діяльності у школярів і студентів. У якості об’єкта цього
виду діяльності пропонується використовувати “фізичні конструктори”. “Фізичний
конструктор” – це група споріднених задач, структурованих спеціальним чином.
Наводяться приклади “фізичних конструкторів”, які використовуються в системі
доуніверситетської підготовки технічного університету.

Посилання

1. Соколов Є. П. Екзаменаційна фізика. Лекції: навчальний посібник [для студ. вищ. навч. закл.]:
в 2 т. [Текст]/ Є. П. Соколов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – Т.1. – 184 с.
2. Соколов Є. П. Екзаменаційна фізика. Лекції: навчальний посібник [для студ. вищ. навч. закл.]:
в 2 т. [Текст]/ Є. П. Соколов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – Т.2. – 222 с.
3. Соколов Є.П. Збірник структурованих комплексних завдань з фізики: навчальний посібник
[для слухачів підгот. відділень та курсів вищ. навч. закл.] [Текст] / Є. П. Соколов,
Д. І. Анпілогов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 208 с.
4. Соколов Е. П. Кінематика. Практикум. Факультатив. Фізичний гурток [Текст] / Е. П. Соколов.
– Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 162 с.
5. Раушенбах Р.В. Пространственные построения в живописи [Текст] / Борис Викторович
Раушенбах. – М.: Наука, 1980. – 289 с.
6. Павленко А.І. Методика навчання учнів середньої школи розв’язуванню і складанню
фізичних задач: (теоретичні основи) [Текст] /Анатолій Іванович Павленко // Наук. ред.
С.У. Гончаренко. – К.: ТОВ “Міжнар. фін. агенція”, 1977. – 177 с.: іл. – Бібліогр.: с.153-163.
7. Соколов Е.П. Урок-“конструктор” [Текст] / Е.П. Соколов // Физическое образование в
ХХІ веке: съезд физиков-преподавателей, 28-30 июня 2000 г., г. Москва: тезисы докл. – М.:
МГУ, 2000. – С. 377.
8. Соколов Е. П. Два этюда о динамике [Текст] / Е. П. Соколов // Квант. – 2010. – № 5. – С. 47-
49.
9. Фейнман Р.Фейнмановские лекции по физике: в 9 т. [Текст] / Р. Фейнман, Р. Лейтон,
М. Сэндс. – М.: Мир, 1972. – Т.5. – 300 с.
Опубліковано
2012-11-26
Сторінки
120-127
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ