ВИХОВАННЯ ДУХОВНОСТІ І ГУМАНІТАРИЗАЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН НА ЗАСАДАХ ЕТНОКУЛЬТУРИ

  • А.В. Касперський
  • О.В. Філонич
Ключові слова: духовність, гуманізація освіти, гуманітаризація освіти, етнокультура, навчально-виховний процес

Анотація

У статті дається визначення поняття “духовність”, “гуманізація”,
“гуманітаризація”, “етнокультура”.
Розкриваються основи формування необхідного комплексу знань з проблем розвитку
людини, її взаємовідносин із соціальним і природним середовищем, їх вивчення має
допомагати молодій людині пізнати етапи суспільної історії, осмислити феномен культури,
сенс власного буття та існування людства.

Посилання

1. Гончаренко С. У., Мальований Ю. І. Педагогічна сутність гуманітаризації шкільної освіти //
Рідна школа. – 1994. – №10. – С. 31.
2. Красильник Ю.С. Теоретико-методичні аспекти впровадження принципу гуманізації та
гуманітаризації в системі військової освіти // Зб. наук. пр. Національної академії оборони
України. – К.: ВГІ НАОУ, 2003. – № 4 (35). – С. 17-23.
3. Шалишкіна І. В. Поняття духовності: Історико-філософський аспект// Український
освітянський журнал. – 1994. – №1. – С. 44.
Опубліковано
2012-11-26
Сторінки
134-137
Розділ
РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ