ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

  • М.Л. Рябчиков
  • Ю.В. Апьонкін
Ключові слова: інженер-педагог, історико-філософські передумови, логікопсихологічні передумови, освіта, промисловість

Анотація

У статті висвітлено психолого-педагогічні та соціально-економічні передумови
інтеграції інженерно-педагогічної освіти, обґрунтовано доцільність тісної співпраці
освіти, науки та виробництва

Посилання

1. Національна доктрина розвитку освіти: поточна редакція/Адміністрація Президента України.
– Офіц. вид. – К.: Офіційний вісник України, 2002.-11 с. – (Бібліотека офіційних видань).
2. Козловська І.М. Теоретико-методологічні аспекти інтеграції знань учнів професійно-технічної
школи: дидактичні основи: [монографія] / Козловська І.М. – Львів: Світ, 1999. – 302с.
3. Engineering pedagogy– engineer pedagogic: theory and practice of technical teacher
training:[Електронний ресурс]. /Adolf Melezinek// International Conference on Engineering
Education. – 2001. Режим доступу до журналу: http://ineer.org/Events/ICEE2001/
Proceedings/papers/469.pdf
4. Інженерно-педагогічні кадри: нові вимоги сьогодення / О.Е. Коваленко // Пробл. інж.-пед.
освіти. – 2008. – N 21. – С. 8-17. – Бібліогр.: 5 назв. – укp.
5. Подготовка научно-педагогических кадров: (Итоги 37-го “Международного симпозиума
IGIP” [Электронный ресурс] //Официальный журнал IGIP. – 2006. – № 34. – Режим доступа к
журналу: http://www.madi.ru/igip_journal
6. Приходько В. Инженерная педагогика: становление, развитие, перспективы/ Приходько В.,
Сазонова З. // Высшее образование в России. – 2007. – №1. – С. 14 – 16.
Опубліковано
2012-11-26
Сторінки
174-177
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ