ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИКИ ПІДГОТОВКИ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ

  • В.К. Сидоренко
  • Л.В. Кліх
Ключові слова: магістратура, інтерактивні методи, комплексна тематика підготовки магістерських робіт

Анотація

У статті розглянуто досвід використання інтерактивних методик для організації
підготовки магістерських робіт студентами аграрних спеціальностей.

Посилання

1. Інтерактивні методи навчання у підготовці спеціалістів для банківської системи України: Зб.
наук. праць. – Суми – Харків, 2001. – 250 с.
Вибір об’єкта комплексного дослідження для написання магістерських робіт
Визначення переліку спеціальностей для комплексного дослідження об’єкта
Первинне обстеження об’єкта та формування завдань дослідження
Спільна робота над вирішенням завдань дослідження з метою підвищення
результативності (кількісних і якісних показників) роботи об’єкта
Спільна робота над вирішенням завдань дослідження з метою підвищення
результативності роботи об’єкту
Формування рекомендацій щодо
підвищення результативності
роботи об’єкту
Спільне проведення попереднього захисту
Спільна атестація
Формування робочої групи
183
2. Кондратюк В.Л., Волос М.М., Бабин І.І. Основні тенденції розвитку систем освіти та освітніх
технологій у світовій педагогічній практиці // Відкритий урок. – 2002. –№5-6.
3. Кошманова Т.С. На шляху до новітньої педагогічної освіти (на прикладі Університету штату
Мічіган). – Львів, Вид-во “Світ”, 2000. – 345 с.
4. Крамаренко С.Г. Інтерактивні техніки навчання як засіб розвитку творчого потенціалу учнів //
Відкритий урок. – 2002. – №5/6.
5. “Моделі навчання” (для студентів педагогічних спеціальностей) / За ред. Т.С. Кашманової.
Серія: навчально-методичні матеріали – Вип. 5. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана
Франка, 2002.-22с.
6. Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання: теорія і практика. – К., 2002. –
136.
7. П’ятакова Г.П., Заячківська Н.М. Сучасні педагогічні технології та методика їх застосування у
вищій школі Історія виникнення інтерактивних методик http://tourlib.net/books_others/
pedtehnol3.htm
Опубліковано
2012-11-26
Сторінки
178-183
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ