НАВЧАЛЬНЕ РЕДАГУВАННЯ ЯК ЗАСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВНЕФІЛОЛОГІВ

  • Г.П. Бондаренко
Ключові слова: навчальне редагування, мовленнєва компетенція, студентинефілологи, мовне чуття, навички мовленнєвого контролю

Анотація

У статті розглянуто дидактичні можливості навчального редагування як
ефективного засобу удосконалення й підвищення мовно-мовленнєвої компетенції студентів
нефілологічного напряму освіти.

Посилання

1. Іванченко Р. Про методику редакторських виправлень/ Р. Іванченко// Урок української. –
2002. – №3. – С. 20 – 24.
2. Куляс П. Вправи для редагування/ П. Куляс // Дивослово. – 2003. – № 2. – С. 32-36.
3. Мельничайко В.Я. Творчі роботи на уроках української мови: [навч. посібник для студ. і викл.
вищих навч. закл.] / В.Я. Мельничайко. – К.: Рад. школа, 1984. – 256 с.
4. Ярмолюк А. Система вправ з редагування у новому підручнику української мови/ А. Ярмолюк
// Українська мова і література в школі. – 2004. – № 7-8. – С. 15-20.
Опубліковано
2012-11-26
Сторінки
199-202
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ