МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАСОБУ “АНАЛІТИЧНА ГЕОМЕТРІЯ” ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ

  • В.Б. Григор’єва
Ключові слова: інформаційні технології, методика викладання аналітичної геометрії, педагогічний програмний засіб

Анотація

Розглянуто питання використання педагогічного програмного засобу “Аналітична
геометрія” під час викладання дисципліни та визначені основні переваги його впровадження
в процес навчання в умовах кредитно-модульної системи.

Посилання

1. Інтегроване середовище вивчення курсу “Аналітична геометрія” для вищих навчальних
закладів: Настанова користувача. – Херсон: Науково-дослідний інститут інформаційних
технологій, 2008. – 60 с.
2. Львов М.С. Інтегроване програмне середовище вивчення курсу аналітичної геометрії для
ВНЗ. Концепція, архітектура, функціональність / М.С.Львов // Наукові праці національного
університету харчових технологій. – № 30. – К.: НУХТ, 2010. – С. 106-109.
3. Співаковський О.В. Теорія і практика використання інформаційних технологій у процесі
підготовки студентів математичних спеціальностей: монографія. – Херсон: Айлант, 2003. –
228 с.
Опубліковано
2012-11-26
Сторінки
212-215
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ