ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ВОКАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ НАДІЙНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА-МУЗИКАНТА

  • Н.О. Гунько
Ключові слова: вокально-виконавська надійність, педагог-музикант, професійна підготовка

Анотація

У статті розглядається проблема формування вокально-виконавської надійності
майбутнього педагога-музиканта в контексті його професійної підготовки. Розглядаються
фактори, які сприяють оптимізації процесу розвитку вокально-виконавської надійності у
студентів та етапи досягнення якісної художньо-образної інтерпретації вокальних творів
в умовах професійної діяльності.

Посилання

1. Гребенюк Н. Є. Вокально-виконавська творчість: дис. ... докт. мистецтвознавства: 17.00.03 /
Гребенюк Наталія Євгеніївна. – К., 2000. – 370 с.
2. Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики: учеб. пособ. /Леонид Борисович Дмитриев. – М.:
Музыка, 2007. – 368 с.
3. Прокопьев В. Н. Как стать певцом и сделать карьеру / Валентин Николаевич Прокопьев. –
С.-Пб.: Издательство “Русская графика”, 2001. – Кн. 2. – 2001. – 176 с.
4. Юник Д. Г. Виконавська надійність музикантів: зміст, структура і методика формування:
[монографія] / Дмитро Григорович Юник. – К.:ДАКККіМ, 2009. – 338 с.
Опубліковано
2012-11-26
Сторінки
220-226
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ