ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ ЯК ШЛЯХ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

  • О.О. Козакевич
Ключові слова: інтерактивність, інтерактивний, навчальний процес, інтерактивні методи навчання, оптимізація

Анотація

Провідною думкою статті є використання інтерактивних методів навчання
студентами з метою оптимізації процесу вивчення англійської мови. У статті
розкривається сутність та важливість впровадження інтерактивних методів навчання у
процесі вивчення англійської мови. Аналізується ефективність використання інтерактивних
методів навчання у процесі оволодіння студентами іноземною мовою. Відокремлюються
головні риси інтерактивного навчання та аспекти організації інтерактивного процесу
навчання.

Посилання

1. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Словарь методических терминов (теория и практика преподавания
языков). – Спб., 1999. – 342с.
2. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. – М.: Педагогика, 1989. – С.34-45.
3. Інтерактивні технології підготовки менеджерів: навч. посібник для вузів/С.П. Шевчук,
В.А. Скороходов, О.С. Шевчук. – К.: Видавничий дім “Професіонал”, 2009. – С.49-53, 74-79.
4. Кашлев С. С. Технология интерактивного обучения. – Мн.: Белорусский верасень, 2005. –
176 с.
5. Марігодов В.К. Шляхи удосконалення творчої активності студентів / В.К. Марігодов,
Ю.М. Кравченко // Проблеми освіти. – 2002. – Вип. 27. – С. 223–229.
6. Марігодов В.К. Освітня система як технологічний комплекс // В.К. Марігодов,
А.А. Слободянюк, Г.О. Козлакова. Проблеми освіти. – 2000. – Вип. 22. – С. 51–56.
7. Педагогіка: навчальний посібник для вузів/С.П. Максимюк. – К.: Кондор, 2009. – С. 325.
8. Петрук О.М. Про застосування функціонально-комунікативного підходу під час вивчення
граматичного матеріалу // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах
освіти: Збірник наукових праць: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного
університету. Випуск 26. – Рівне, РДГУ, 2003. – С.36-38.
Опубліковано
2012-11-26
Сторінки
256-260
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ