ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЛЬОВОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ВЧИТЕЛЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

  • Н.А. Кушель
Ключові слова: роль, вчитель

Анотація

У статті розглядаються психологічні особливості ролі, теорії ролей та їх значення,
характеристика та вплив соціальних ролей на формування прфофесії вчителя.

Посилання

1. Горностай П.П. Психологія рольової самореалізації особистості. 19.00.05. Дис. ... докт. псих.
наук. – 2009. – 429 с.
2. Морено, Я. Психодрама / Я. Л. Морено; 2-е изд. / пер. с англ. – М.: Изд-во Института
психотерапии, 2008. – 496 с.
3. Левенталь Е. Характеры и роли / Е. Левенталь. – 3-е изд. – М.: Бослен, 2007. – 336 с.
4. Хёйзинга, Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня / Й. Хёйзинга; пер. с нидерл. – М.: Изд. гр.
“Прогресс”; “Прогресс-Академия”, 1992. – 464 с.
5. McRae, K., Thematic roles as verb-specific concepts / K. McRae, T. R. Ferretti, L. Amyote //
Language and Cognitive Processes. – 1997, V. 12 (2/3). – P. 137–176.
Опубліковано
2012-11-26
Сторінки
270-274
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ