ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

  • Т.О. Мороз
Ключові слова: загальнокультурна компетентність, мовна картина світу, культурні смисли

Анотація

У статті розглядається специфіка формування загальнокультурної компетентності
студентів у процесі вивчення іноземної мови. Використання лінгвокультурологічного підходу
у навчанні іноземної мови дозволяє, на думку автора, розглядати освіту та виховання у
загальнокультурному аспекті вивчення взаємодії і взаємовпливу різних культур, що сприяє
формуванню загальнокультурної компетентності студентів.

Посилання

1. Караулов Ю. Русский язык и языковая личность. – М.: Русский язык, 1987. – 341с.
2. Gallagher C. History teaching and the promotion of democratic values and tolerance. А hand bock
for slachers. – Strasbourg: Connal for Cultural Cooperation, 1996. – P. 33 – 57.
3. Вихованець І., Городенська К., Грищенко П. та ін. Мова і культура. – К.: Наукова думка, 1986.
– 185с.
4. Маслова В. Связь мифа и языка // Фразеология в контексте культуры. – М.: Наука, 1999. –
С.69-77.
Опубліковано
2012-11-26
Сторінки
279-281
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ