ІФОРМАЦІЙНО-МОТИВАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ У СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНОГО ДОСВІДУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ

  • Н.М. Попович
Ключові слова: професійно-особистісний досвід, інформаційно-мотиваційний компонент, майбутній вчитель музики

Анотація

У статті проаналізовано значення інформаційно-мотиваційного компоненту у
структурі професійно-особистісного досвіду майбутнього вчителя музики. Висвітлено
чинники, що забезпечують ефективність формування інформаційно-мотиваційного
компоненту в навчальному процесі вищого педагогічного закладу.

Посилання

1. Занюк С.С. Психологія мотивації: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2002. – 304 с.
2. Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения: В 2-х тт. / Под ред.В.В.Давыдова. –
Т.1. – М.: Педагогика, 1983. – 391 с.
3. Маркова А.К. Формирование мотивации учения: книга для учителя / А.К. Маркова,
Т.А. Матис, А.Б. Орлов. – М.: Просвещение, 1990. – 192 с.
4. Платонов К.К. Структура и развитие личности. – М.: Наука, 1986. – 255 с.
5. Фридман Л. М. Педагогический опыт глазами психолога. – М.: Просвещение, 1987. – 223 с.
6. Шестак Н.В. Высшая школа: технология обучения / Н.В. Шестак. – М.: Вузовская книга, 2000.
– 80 с.
Опубліковано
2012-11-26
Сторінки
291-296
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ