МЕТОДИЧНА СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ З ФІЗИКИ СТУДЕНТІВ НЕФІЗИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

  • І.В. Сальник
Ключові слова: нефізичні спеціальності,, модель методичної системи, професійна спрямованість, дисципліни предметного блоку, професійна компетентність

Анотація

У статті розглянуті особливості навчання фізики студентів нефізичних
спеціальностей педагогічних вищих навчальних закладів. Наведена модель методичної
системи, яка спирається на принципи науковості, фундаментальності, міжпредметних
зв’язків та описані вимоги до її реалізації.

Посилання

1. Богданов І. Т. Методика навчання загальної фізики на факультетах нефізичних
спеціальностей у вищих навчальних педагогічних закладах: автореф. дис. на здобуття наук.
ст. канд. пед. наук: 13.00.02 – теорія і методика навчання фізики/ І.Т.Богданов. – Київ, 2003. –
20 с.
2. Вовк Л. І. Застосування методу аналогії у навчанні фізики студентів нефізичних
спеціальностей вищих закладів освіти: автореф. дис. на здобуття наук. ст. канд. пед. наук:
13.00.02 – теорія і методика навчання фізики/ Л.І.Вовк. – Київ, 2004. – 20 с.
3. Фізичний практикум для студентів нефізичних спеціальностей. Навчально-методичний
посібник для студентів вищих навчальних закладів: [С.П.Величко, І.В.Сальник, Е.П.Сірик] –
Кіровоград, 2012. – 134 с.
Опубліковано
2012-11-26
Сторінки
313-319
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ