ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ З ФІЗИКИ ЯК ЗМІСТОВИЙ КОМПОНЕНТ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНІХ УМІНЬ СТУДЕНТІВ

  • Т.О. Семакова
Ключові слова: уміння і навички самоосвітньої діяльності, організаційні, інформаційні, інтелектуальні та рефлексивні уміння

Анотація

У статті представлені різні форми опрацювання теоретичного матеріалу з метою
формування умінь і навичок самоосвітньої діяльності (УНСД) студентів технічних
коледжів у процесі вивчення фізики

Посилання

1. Гуляєва Т.О. Формування умінь і навичок самоосвітньої діяльності студентів технічних
коледжів у процесі вивчення фізики: дис. ... кандидата пед. наук: 13.00.02 / Гуляєва Тетяна
Олексіївна. – Київ, 2010. – 265 с.
2. Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти
// Фізика та астрономія в школі. – 2008. – №4. – С. 12-15.
3. Соколова Н.Ю. Медиаобразование и школьный курс физики [Электронный ресурс]: открытая
электронная библиотека “Медиаобразование” / Н.Ю. Соколова // Российский.
общеобразовательный портал Министерства образования и науки РФ. – Режим доступа:
http://www.mediaeducation.ru.
4. Терещенко Н.М. Формування у підлітків готовності до самоосвіти в умовах модульного
навчання: дис. ... кандидата пед. наук: 13.00.09 / Терещенко Наталя Миколаївна. – Херсон,
2000. – 274с.
5. Шарко В.Д. Розвиток мислення учнів у процесі навчання: психологічні засади та методика їх
реалізації у навчанні фізики: навч.-метод. посібник [для вчителів фізики, працівників
методичних служб, студентів вищих педагогічних навчальних закладів] / Валентина
Дмитрівна Шарко. – К.: Богданова А.М., 2009. – 184 с.
6. Шолохова Н.С. Формування когнітивних умінь учнів 7-8 класів під час вивчення фізики за
інтерактивними технологіями: дис. ... кандидата пед. наук: 13.00.02 / Шолохова Наталя
Сергіївна. – К., 2006. – 247 с.
Опубліковано
2012-11-26
Сторінки
319-325
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ