РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАДАЧНОГО ПІДХОДУ ДО ВИВЧЕННЯ МОРЕХІДНОЇ АСТРОНОМІЇ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

  • І.В. Сокол
Ключові слова: задачний підхід, діяльнісний підхід, морехідна астрономія, професійна компетентність майбутніх судноводіїв, навчально-пізнавальна діяльність

Анотація

У статті висвітлено особливості реалізації технології задачного підходу у морських
навчальних закладах під час вивчення навчальної дисципліни “Морехідна астрономія” у
процесі формування професійної компетентності майбутніх судноводіїв; подано типи
задач, що розв’язуються у морехідній астрономії і взаємозв’язок між цими задачами.

Посилання

1. Балл Г.А. Теория учебных задач: Психолого-педагогический аспект / Г.А. Балл. – М.:
Педагогика, 1990. – 184 с.
2. Машбиц Е.И. Психологические основы управления учебной деятельностью / Е.И. Машбиц –
К.: Вища шк., 1987. – 223 с.
3. Павленко А.І. Методика навчання учнів середньої школи розв’язуванню і складанню
фізичних задач: (теоретичні основи) / А.І.Павленко. Наук. ред. С.У.Гончаренко. – К.: ТОВ
“Міжнар. фін. агенція”, 1997. – 177с.
4. Сокол І.В. Морехідна астрономія у задачах: методичні рекомендації до розв’язування задач з
морехідної астрономії / І.В. Сокол. – Херсон: Олді плюс, 2011. – 121с.
5. Шарко В.Д. Методологічні засади сучасного уроку: Посібник для керівників шкіл, вчителів,
працівників інститутів післядипломної освіти, студентів / В.Д. Шарко. – Херсон: Вид-во
ХНТУ,2008. – 112 с.
Опубліковано
2012-11-26
Сторінки
336-341
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ