ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ВИМОГИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ СИНЕРГЕТИЧНОГО ПІДХОДУ У НАВЧАННІ

  • Л.П. Суховірська
Ключові слова: педагогічна освіта, освітній процес, синергетика. синергетичний підхід

Анотація

У статті розглядаються основні завдання вищої педагогічної освіти, акцентується
увага на синергетичний освіті майбутніх фахівців та застосуванні синергетичного підходу
до навчання студентів.

Посилання

1. Білоус В.С. Синергетика та самоорганізація в економічній діяльності: навч. посіб. /
В.С. Білоус. – К.: КНЕУ, 2007. – 376 с.
2. Буданов В.Г. Трансдисциплінарна освіта, технології і принципи синергетики // Синергетична
парадигма: різноманіття пошуків і підходів / За ред. В. С. Степина, С. П. Курдюмова. – М.,
2000.
3. Князева Е.Н. Синергетика и новые подходы к процессу обучения / Е.Н. Князева,
С.П. Курдюмов // Синергетика и учебный процесс. – М.: РАГС, 1999. – С.8-18.
4. Коломієць С. Синергетичні аспекти освіти: питання методології / С.Коломієць // Вища школа.
– Слов’янськ, 2011. – Вип. LV. Част.І. – С. 23-36.
5. Кривонос О.Б. Творчість і професійно-творчі уміння спеціаліста // Педагогічні науки. Зб.
наукових праць. суми: СумДПУ, 2002. – С. 285–293.
6. Лазарев М.О. Основи педагогічної творчості: Навч. посібник для педагогічних інститутів. –
Суми: ВВП “Мрія”-ЛТД, 1995. – С.300.
Опубліковано
2012-11-26
Сторінки
341-346
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ