МЕТОД ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН

  • Л.В. Філіппова
Ключові слова: професійна орієнтація, компетентність, конкурентоспроможність, фахівці, природничі дисципліни, фахові проблеми

Анотація

У статті розглядається один із методів впливу професійної орієнтації майбутніх
спеціалістів медичної та фармацевтичної галузі. Розглядається вплив медичних ліцеїв на
формування конкурентоспроможних та сучасних студентів. Наведені програми з
природничих дисциплін, які спрямовують та орієнтують майбутніх фармацевтів та
медичних працівників на обрану спеціальність. Наведені основні природничі дисципліни, де
виділенні курси які складають основу сучасних діагностичних та лікувальних методів.
Представлена структурна модель модернізації процесу навчання хімії.

Посилання

1. Александров Г.Н. Вопросы моделирования деятельности и личности специалиста /
Г.Н. Александров, Л.А. Полежаєва // Среднее специальное образование. – 1982. – № 1. – С.46-
52.
2. Зверев И.Д. Межпредметные связи в современной школе // И.Д. Зверев, В.Н. Максимова. –
М.: Педагогика, 1981. – 160 с.
3. Дольнікова Л. Структурування навчального матеріалу з природничих дисциплін //
Л. Дольнікова // Педагогіка і психологія професійної освіти. –1997. – № 3–4. – С. 11-15.
4. Калібабчук В.О., Галинська В.І., Грищенко Л.І. Програми з дисципліни: “Хімія” для учнів
Українського медичного ліцею національного медичного університету імені О.О.Богомольця.
– К., 1997.
5. Широбоков В.П., Чалий О.В., Цехмістер Я.В, Стучинська Н.В. та інші. Робочі навчальні
програми Українського медичного ліцею НМУ імені О.О.Богомольця: Навчально – практичні
видання / Міністерство освіти України, МОЗ України, Національний медичний університет
імені О.О.Богомольця, Український медичний ліцей. – К.: Віпол, 2000. – 639с.
Опубліковано
2012-11-26
Сторінки
351-355
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ