ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ В КООРДИНАТАХ КРЕАТИВНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ

  • О.М Шевченко
Ключові слова: професійна культура, професійна підготовка, професійна поведінка

Анотація

У статті проведений аналіз сутності професійної культури майбутнього
музиканта-педагога та розглянуті її основні домінуючі компоненти в процесі фахової
підготовки студентів

Посилання

1. Зязюн І.А. Культурологічні аспекти педагогічної творчості / І.А. Зязюн // Культура і освіта:
проблеми, пошуки, творчі знахідки: зб. мат. / Вінницький пед. інститут – Вінниця, 1996. –
С. 5–7.
2. Радул В.В. Педагогічна культура та соціальна зрілість вчителя: навчальний посібник /
В.В. Радул. – Кіровоград, 2000. – 36 с.
3. Креативная педагогика и психология: учебн. пособие для вузов / А.В. Морозов,
Д.В. Чернилевский. – М.: МГТА, 2001. – 301 с.
4. Шевченко О.М. Культурологічний підхід у професійній підготовці студентів музичних
училищ: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / О.М. Шевченко. – К., 2011. – 250 с.
Опубліковано
2012-11-26
Сторінки
362-366
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ