СОЦІАЛЬНА СУТНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ З ПРОБЛЕМИ ДЕЛІНКВЕНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ

  • М.Ю. Богомолова
Ключові слова: делінквентна поведінка, дезадаптований підліток, реабілітаційнопедагогічна робота, дисциплінарний характер, морально-нормативна регуляція

Анотація

У статті висвітлюються соціальні характеристики змісту педагогічної спадщини з
проблеми делінквентної поведінки підлітків, розглядається історія та основні причини її
виникнення.

Посилання

1. Гусак Н.Є. “Соціальна політика та соціальна робота”. – К. – 2005. – 364 с.
2. Педагогика / Под ред. П.И.Пидкасистого. – М.: Рос. педагогическое агенство, 1995. – 638 с.
3. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія: навчальний посібник. – К.: Академвидав,
2005. – 360 с. (Альма-матер).
4. Соціальна педагогіка: мала енциклопедія / За заг. ред. проф. І.Д. Звєрєвої. – К.: Центр учбової
літератури, 2008. – 336 с.
5. Соціальна педагогіка. Підручник / За редакцією професора Капської А.Й. – К.: Центр
навчальної літератури, 2006. – 468 с.
Опубліковано
2012-11-26
Сторінки
368-372
Розділ
РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА