СТАНОВЛЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ІНСТИТУЦІЙ ОПІКИ ТА ПІКЛУВАННЯ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ ІІ ПОЛОВИНИ ХIХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ

  • Л.О. Корецька
Ключові слова: соціальні інституції, опіка, піклування, виховання, діти-сироти, підкинуті діти, бездоглядні, сирітські суди, дворянські суди, притулки, будинки трудолюбства, доброчинність

Анотація

У статті розглядається питання впливу соціальних інституцій на соціальнопедагогічну сутність соціального захисту дітей-сиріт, підкинутих дітей та нужденних в
освітньо-виховному просторі Півдня України ІІ половини ХІХ – початку ХХ століть.

Посилання

1. Антология социальной работы: В 3 т. /Сост. М. В. Фирсов. – М.: Сварогъ – НВФ, 1994-1995.
2. Буксгевден От.От. О попечительном воспитании детей. – СПб, 1905. – 69 с.
3. Гузенко Ю. І. Діяльність Товариства взаємної допомоги прикажчиків-християн міста
Миколаєва у 1894 – 1914 роках / Ю. І. Гузенко // Наукові праці. – Т. 1. – Миколаїв: МФ
НаУКМА, 1998. – С. 31-35.
4. Історичний очерк діяльності Херсонського губернського земства за 1865-1899 рр. – Вип. ІІ.
5. Свод законов Российской империи. – СПб., 1899.
6. Инвалидный дом при Одесском мещанском обществе: Известия и заметки // Прибавление к
Херсонским епархиальным відомостям. – Оп. 50. – № 20. – 1897. – С. 615-620.
7. Освящение Дома Трудолюбия в Одессе // Прибавление к Херсонским епархиальным
ведомостям. – Оп. 50. – № 21. – 1897. – С. 640-641.
8. Повесть временных лет. – М.; Л. – 1950. – Ч. 2. – С. 425-457.
9. Свод законов Российской империи. – СПб., 1899. – Т. 10.
10. Херсонские епархиальные ведомости. – 1910. – №22. – С. 427.
11. Херсонские епархиальные ведомости. – 1894. – №17. – С. 392.
12. Херсонские епархиальные ведомости. – 1897. – №14. – С. 72.
13. Херсонские епархиальные ведомости. – 1893. – №9. – С. 197.
14. Херсонские епархиальные ведомости. – 1893. – №18. – С. 492.
15. Херсонские епархиальные ведомости. – 1871. – №10. – С. 63.
16. Херсонские епархиальные ведомости. – 1871. – №11. – С. 89-92.
Опубліковано
2012-11-26
Сторінки
376-382
Розділ
РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА