СУЧАСНЕ СПЕКТРАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ФІЗИЧНОГО ПРАКТИКУМУ У ВУЗІ

  • С.П. Величко
  • С.Г. Ковальов
Ключові слова: спектральне обладнання, ІКТ, фізичний практикум, синергетичний підхід

Анотація

Розглядаються особливості розробки та впровадження в навчальний процес вивчення
загального курсу фізики нового навчального комплекту “Спектрометр-01”, який сприяє
підвищенню педагогічної ефективності при вивченні розділів “Оптика” і “Квантова
фізика”. Розглянуто виконання лабораторної роботи “Градуювання шкали спектрометра”
з використанням ІКТ та елементів енергетичного підходу до організації навчального
процесу

Посилання

1. Величко С.П. Розвиток системи навчального експерименту та обладнання з фізики у середній
школі: [монографія]. – Кіровоград, 1998. – 302 с.
2. Величко С.П., Сірик Е.П. Нове навчальне обладнання для спектральних досліджень: посіб.
для студ. фізмат. фак-тів пед. вищих навч. закладів. – 2 е вид., перероб. – Кіровоград. ТОВ
“Імекс ЛТД”, 2006. – 202 с.
3. Величко С.П., Ковальов С.Г. Удосконалення навчального експерименту та обладнання із
спектрального аналізу // зб. наук. праць Камянець-Подільськ. ун-ту / Ред. колегія:
П. С. Атаманчук та ін. – Серія: педагогічна. – Камянець – Подільськ, 2010. – Вип. 16. – С. 140
– 142.
4. Гончаренко С.У. Фізика. Підручник для 11 кл. серед. загальноосвіт. шк. – К.: Освіта, 2002.
319 с.
5. Зайдель А.Н., Островський Г.В., Островська Ю.І. Техніка і практика спектроскопії. – 2 е вид.,
исправ. і доп. – М.: Наука, 1976. – 392 с.
6. Оптика і атомна фізика. Лабораторний практикум з фізики / Відп. ред.: проф. Р.І. Солоухін. –
Новосибірськ: Наука, 1976. – 454 с.
Опубліковано
2012-11-26
Сторінки
384-389
Розділ
РОЗДІЛ 6. СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ