ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРИ ЗАСОБАМИ МУЗИКИ

  • Н.І. Бутенко
  • Ж.О. Гамоцька
  • В.В. Єлькіна
Ключові слова: виховання, естетичне виховання, урок літератури, засоби виховання, музичні твори

Анотація

У статті розглядається актуальна проблема естетичного виховання учнів. Роль естетичного виховання у розвитку особистості, її всебічному формуванні важко переоцінити. Серед різних засобів естетичного виховання музика займає особливе місце. Вона сприяє розвитку свідомості та почуттів особистості. Ми визначились в тому, що на уроках літератури доцільним є використання конкретних музичних творів. Насичення уроків музикою, урізноманітнення форм роботи нетрадиційними методами збагачують світосприймання, приваблюють до виконання конкретного навчального завдання. Стаття містить аналіз різних підходів до вирішення цієї проблеми. Висновки зроблені на основі вивченого досвіду та експериментальних даних.

Посилання

1. Бандура Є.М. Міжпредметні зв’язки в процесі вивчення української літератури /Є.М. Бандура. – К. : Рад. школа, 1984, – 167с.
2. Берхин Н.Б. Формирование первоначальных художественных знаний / Н.Б. Берхин // Педагогика. – 1993. – № 1. – С. 16–19.
3. Бугайко Т.Ф. Навчання і виховання засобами літератури / Т.Ф. Бугайко, Ф.Ф. Бугайко. – К. : Радянська школа, 1973. – 176 с.
4. Д.Б. Лихачев. Теория эстетического воспитания школьников / Д.Б. Лихачев. – М., 1989. – 280 с.
5. Пасічник Є.А. Методика викладання української літератури у середніх навчальних закладах : [навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти] / Є.А. Пасічник. – К. : Ленвіт, 2000. – 384 с.
6. Степанишин Б.І. Нові підходи до викладання української літератури / Б.І. Степанишин //Дивослово. – 1995. – № 1. – С. 31–34.
7. Цимбалюк Л.М. Формування особистісного ставлення старшокласників до художнього твору у процесі вивчення української літератури у старших класах : [зб. наукових праць] / Л.М. Цимбалюк. – К. : КДПІ, 1990. – 111 с.
8. Шевченко Г.П. Эстетическое воспитание в школе / Г.П. Шевченко. – К. : Радянська школа, 1985. – 148 с.
9. Щербо А.Б Красота воспитывает человека /А.Б. Щербо, Д.Н. Джола. – К. : Радянська школа, 1980. – 102 с.
10. Эстетическая культура и эстетическое воспитание: Книга для учителя / под ред. А.М. Лабковской. – М. : Просвещение, 1983. – 211 с.
11. Эстетическое воспитание школьников: Вопросы теории и методики / под ред. М.Д. Таборидзе. – М. : Педагогика, 1988. – 179 с.
Опубліковано
2015-12-14
Сторінки
102-107
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ