ВИХОВАННЯ МОЛОДІ ЗАСОБАМИ ТЕАТРАЛЬНОЇ ГРИ В ПРОЦЕСІ КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЕВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Б.В. Чуприна
Ключові слова: драматизація, акторська гра, виховання, культурно-дозвіллєва діяльність, здібності, мистецтво

Анотація

У статті розкриваються особливості залучення молоді до театралізованої гри, яка є одним з компонентів акторської майстерності, в процесі культурно-дозвіллєвої діяльності. Висвітлюється комплекс завдань який вирішується в ході використання театралізованої гри, спрямований на виховання особистості людини. Надається класифікація театралізованих ігор. Визначаються особливості включення молоді у ігрову діяльність (виховні та мотиваційні елементи). Відповідно до вікових особливостей людини розкриваються правила драматизації, які повинні використовувати в процесі роботи вихователі та керівники гуртків.

Посилання

1. Артемова Л.В. Театр і гра / Л.В. Артемова. – К. : Томіріс, 2002. – 292 с.
2. Бех І.Н. Виховання особистості: У 2 Кн. Кн. 1: Особистісно-орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади: Навчально-методичне видання / І.Н. Бех. – К. : Либідь, 2003. – 280 с. – Кн. 2: Особистісно-орієнтований підхід: науково-практичні засади / І.Н. Бех. – К. : Либідь, 2003. – 344 с.
3. Буц Л.М. Про рухливі ігри / Л.М. Буц. – К. : Вища школа, 1989. – 120 с.
4. Власюк Є.М. З досвіду використання гри у навчанні / Є.М. Власюк // Початкова школа. – 1986. – № 11. – С. 18-20.
5. Жовчак З.В. Виховання школярів засобами мистецтва / З.В. Жовчак // Мистецтво та ос віта. – 2004. – № 3. – С. 18-20.
6. Кучерявый А.Г. Педагогика и психология детского творчества (Аспект самоформирования умений организовывать творчество детей): [учебное пособие] / А.Г. Кучерявый. – К., 1998. – 193 с.
7. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / Избранная психология. Произв.: В 2-х т. / А.Н. Леонтьев. – М. : Педагогіка, 1983. – Т. 2. – С. 94-231.
8. Лук А.А. Психология творчества / А.А. Лук. – М. : Наука, 1978. – 258 с.
9. Рогозіна В.О. Особливості методики розвитку творчих здібностей молодших школярів / В.О. Рогозіна // Мистецтво та освіта. – 1997. – № 2. – С. 8-10.
10. Театр, семья, школа / Сост. Ю.А. Зубков. – М. : Просвещение, 1975. – 174 с.
Опубліковано
2015-12-14
Сторінки
129-133
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ